Links

 

 

Stella van Acker, zee- en landschapschilder :                 www.stellavanacker.nl        

 

Marieke Stordiau, fagottiste :                                        www.hexagon-ensemble.com

                                                                                  www.nbe.nl

 

Wout Boekeloo, filmmaker :                                          www.woutboekeloo.nl

 

Marianne Jansen, beeldhouwer :                                    www.atelierdebeeltenis.nl

      

Fysiotherapie praktijk Rike Hesselink :                           www.rikehesselink.nl          

  

Hoogleraarsportretten Rijksuniversiteit Groningen : via   www.academischecollecties.nl 

 

VRIJDAG Groningen :                                                   www.bijvrijdag.nl

 

USVA Groningen :                                                        www.usva.nl